Poništenje javnog konkursa za prijem rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, broj 7/11"), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona broj 03-34-14/2018-2 od 05.02.2018. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu pravosuđa i uprave
Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona

5 / 646

 


Poništava se Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 8/18 od 02.02.2018. godine i dnevnim novinama „Oslobođenje" i „Dnevni avaz" od 31.01.2018. godine, za radno mjesto:

 

- Pomoćnik ministra za upravu - 1 (jedan) izvršilac


Obrazloženje: Kako je navedeno u zahtjevu Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, javni konkurs se poništava jer su ispunjeni uvjeti za sporazumno preuzimanje dužnosti državnog službenika iz drugog organa državne službe, istog nivoa vlasti.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.