Poništenje javnog konkursa za prijem državnog službenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 41., stav 4. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br:7/17 i 10/17) i odluke Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

4 / 477

 

Poništava se Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH", broj: 96/17 od 13.12.2017. godine, dnevnim novinama „Oslobođenje" od 09.12.2017. godine i na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, za radno mjesto:

 

-Stručni savjetnik za trgovinu i turizam - 1 (jedan) izvršilac.Obrazloženje: Javni konkurs se poništava na osnovu odluke o poništavanju javnog konkursa broj:05/1-34-2479/18 od 29.01.2018. godine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.