Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, broj: 01-34-1368/2017-2 od 11.01.2018 godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
sporta/Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 633

 

Poništava se Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta/Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 94/17 od 06.12.2017. godine, i u dnevnim novinama „Večernji list" i „Oslobođenje" od 02.12.2017. godine, za poziciju:

 

- Viši stručni suradnik za materijalno-finansijsko poslovanje, na određeno vrijeme, do povratka djelatnice sa porodiljnog odsustva - 1 izvršilac.

 

Obrazloženje: Na zahtjev ministrice Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Javni konkurs, se poništava, jer, kako je navedeno u predmetnom zahtjevu, djelatnica se vratila na posao sa porodiljnog odsustva.

 


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.