Ispravka javnog natječaja za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.01.2018. godine

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br.1/14 I 5/16) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije" br. 8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje

 

ISPRAVKU JAVNOG NATJEČAJA
za prijem vježbenika u
Općini Tomislavgrad

 

Vrši se ispravka Javnog natječaja za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad (Broj: 284/17), objavljenog u dnevnim novinama „Večernji list", dana 28.12.2017. godine, i na web stranici ADSFBiH dana 27.12.2017. godine, u odnosu za poziciju 01. tako što se postojeći tekst

 

I

1. VSS/VII stupanj politološke struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova politološke struke - 2 (dva) izvršitelja
Zamjenjuje novim tekstom i sada glasi:

1. VSS/VII stupanj politološke ili novinarske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova politološke ili novinarske struke - 2 (dva) izvršitelja.


II

U dijelu teksta „Uvjeti" postojeći tekst:
za poziciju 01.
1. VSS/VII stupanj politološke struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova politološke struke.
Zamjenjuje se novim tekstom i sada glasi:
za poziciju 01.
1. VSS/VII stupanj politološke ili novinarske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova politološke ili novinarske struke .


III

U ostalom dijelu tekst Javnog natječaja ostaje neizmjenjen


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.