Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje javnog konkursa u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 34. i čl. 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), a na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za poništenje Javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo

06/938

 

Poništava se Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH", broj: 45/17 od 16.06.2017. godine i u dnevnim novinama „Dnevni avaz" od 14.06.20017. godine, za pozicije:

01. Šef Odjeljenja za vatrogastvo-komadant -1 (jedan) izvršilac
02. Zamjenik šefa Odjeljenja za vatrogastvo-zamjenik komadanta -1 (jedan) izvršilac


Obrazloženje: Javni konkurs se poništava na osnovu zahtjeva Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, broj: 22-44-1873/17 od 29.11.2017.godine.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.