Poništenje javnog konkursa za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), na zahtjev Federalnog ministarstva prostrornog uređenja, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja


06/958Poništava se Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH", broj: 65/17 od 30.08.2017.godine i dnevnim novinama „Oslobođenje" i „Dnevni avaz" od 26.08.2017.godine, za radna mjesta:

01. Pomoćnik ministra u Sektoru za korištenje zemljišta na federalnom nivou - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne, opće i financijske poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Sekretar ministarstva - 1 (jedan) izvršilac

Obrazloženje: Javni konkurs se poništava na zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: 05-34-2-755/17-5 od 12.09.2017.godine, iz razloga usklađivanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa pojedinim odredbama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog dnosa.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.