Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo

Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo» 31/16), a u vezi sa članom 74 Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, broj: 01-05-4-1920/17 od 08.09.2017.godine, za poništenje dijela Javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo

06-960/17

 


Poništava se dio Javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo, objavljenog u „Službenim novinama Federacije BiH", broj: 64/17 od 25.08.2017. godine i u dnevnim novinama „Oslobođenje" od 23.08.2017. godine, za poziciju:

04. Pomoćnik načelnika za privredu u Službi za privredu (1) izvršilac.

U ostalom dijelu Javni konkurs ostaje neizmjenjen.

Obrazloženje: Javni konkurs se djelimično poništava na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, broj: 01-05-4-1920/17 od 08.09.2017.godine.

 

v.d. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.