Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Strana 2 od 3 « 1 | 2 | 3 »
Prijem državnih službenika u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 27.11.2017. godine
Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Bugojnu
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.11.2017. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (konkurs br.: 06/982)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.11.2017. godine
Poništenje javnog konkursa za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Konkurs br. 06/754, objavljen 2014. godine)
Konkurs objavljen u Sl.novine. br.: 94/14 od 19.11.2014. godine
Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 27.11.2017. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 04.12.2017. godine
Prijem državnog službenika u Općini Jablanica
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 04.12.2017. godine
Prijem državnih službenika u Općini Maglaj
Prijem državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona
Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Čitluku
Prijem državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
Prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.