Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Poništenje javnog konkursa za prijem državnog službenika u Agenciji za državnu službu FBiH
Prijem državnih službenika u Gradu Tuzla (konkurs: 4/386)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.07.2015. godine
Prijem državnog službenika u Ministarstvu privrede BPK
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.07.2015. godine
Prijem državnih službenika u Općini Vogošća
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.07.2015. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srednjobosanskog kantona
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona
Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica
Prijem državnog službenika i prijem vježbenika u Općinskom sudu u Livnu
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.07.2015. godine
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.