Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Prijem državnog službenika u Agenciji za državnu službu Federacije BiH
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 23.04.2015. godine
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija/financija
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 23.04.2015. godine
Prijem državnih službenika u Općinu Konjic
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 23.04.2015. godine
Prijem državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.04.2015. godine
Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kakanj
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.04.2015. godine
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu Potpredsjednika Federacije BiH
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.