Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Jajcu
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.11.2016. godine
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.11.2016. godine
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Općini Kakanj
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.11.2016. godine
Prijem rukovodećeg i ostalih državnih službenika u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07.11.2016. godine
Prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Žepču
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.11.2016. godine
Prijem državnog službenika u Općini Bosanski Petrovac
Krajnji rok podnošenja dokumentaciije 26.10.2016. godine
Prijem državnog službenika u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 31.10.2016. godine
Prijem državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 31.10.2016. godine
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
Prijem državnog službenika u Općini Vareš
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.