Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Prijem državnog službenika u Općini Centar Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.05.2016. godine
Ispravka teksta javnog konkursa u Općini Centar Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.05.2016. godine
Prijem državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 02.06.2016. godine
Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo
Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo i Kantonalni porezni ured Goražde
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 06.06.2016. godine
Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Orašje
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 06.06.2016. godine
Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni porezni ured Ljubuški
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 06.06.2016. godine
Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 06.06.2016. godine
Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Zenica (konkurs 5/518)
Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH -Kantonalni porezni ured Zenica (konkurs: 5/519)
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.