Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu za pitanja boraca/branitelja Hercegovačko-neretvanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2014. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2014. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2014. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2014. godine
Prijem državnog službenika u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde- Kantonalni stambeni fond
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2014. godine
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2014. godine
Prijem državnih službenika u Uredu premijera i Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2014. godine
Prijem državnog službenika u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2014. godine
Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo
Prijem državnog službenika u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.