Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Jajcu
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.10.2016. godine
Prijem državnog službenika u Općini Vitez
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.10.2016. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.10.2016. godine
Prijem državnog službenika u Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.10.2016. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
Prijem državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona
Prijem državnog službenika u Općini Breza
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.