Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Strana 1 od 3 1 | 2 | 3 »
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona
Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Sarajevu
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.01.2015. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona (konkurs 2/425)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.01.2015. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona (konkurs 2/426)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.01.2015. godine
Prijem državnog službenika u Općini Centar Sarajevo (konkurs 6/765)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.01.2015. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.01.2015. godine
Prijem državnog službenika u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.01.2015. godine
Prijem državnih službenika u Općini Centar Sarajevo (konkurs 6/764)
Krajnji rok podnošenja okumentacije 05.02.2015. godine
Poništenje Javnog natječaja za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Zavodu za školstvo Mostar
Prijem državnih službenika u Gradu Zenica
Krajnji rok podnošenja okumentacije 05.02.2015. godine
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.