Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Vareš
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija/financija (6/886)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.12.2016. godine
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Breza
Prijem državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.12.2016. godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.12.2016. godine
Prijem državnih službenika u Općinskom sudu u Visokom
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.12.2016. godine
Prijem državnih službenika u Općini Visoko
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.12.2016. godine
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija/financija (6/887)
Prijem državnih službenika u Gradskoj upravi Grada Mostara
Prijem državnog službenika u Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.