Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Prijem državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 02.04.2015. godine
Prijem državnih službenika u Općini Centar Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 02.04.2015. godine
Prijem državnih službenika u Općini Kakanj (konkurs: 5/446)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 02.04.2015. godine
Prijem državnih službenika u Općini Kakanj (konkurs: 5/445)
Prijem državnog službenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Sarajevo
Prijem državnog službenika u Općini Žepče
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Fojnica (konkurs 5/433)
Prijem rukovodećih državnih službenika u Općini Jablanica
Prijem državnog službenika u Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.03.2015. godine
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Gradu Tuzli
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.