Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluge
Izrada Okvira ključnih kompetencija za državne službenike u oblasti evropskih integracija

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluge: Izrada Okvira ključnih kompetencija za državne službenike u oblasti evropskih integracija

JRJN-79414000-9 Usluge savjetovanja na području upravljanja kadrovima

Broj nabavke: 167-7-2-38-3/15

Kontakt: Agencija za državnu službu Federacije BiH, kontakt 033/552-040

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.