Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Konkurentski zahtjev za nabavku konsultanstkih usluga
Izrada strateškog dokumenta za obuku državnih službenika u organima uprave u FBiH 2016-2020

LoT1- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 01-14-7-347-9/15- Evaluacija Implementacije Strategije za obuku i usavršavanje državnih službenika u FBiH

LoT2- Odluka o poništenju postupka nabavke, broj 01-14-7-347-11/15- Analiza potreba za obukom za kantonalne i federalne organe uprave u Bosni i Hercegovini

LoT 3- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 01-14-7-347-10/15- Izrada novog strateškog dokumenta za obuku državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.