Aktuelna obavještenja
Strana 1 od 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8... »
"Plavo oko" d.o.o. Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude
"Printex" d.o.o. Sarajevo
Odluka o dodjeli ugovora
"BH TELECOM" d.d. Sarajevo
Odluka o dodjeli ugovora
Izmjene i dopune plana nabavke roba, usluga i radova za 2018. godinu
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma ADS-a FBiH
Izmjene i dopune plana nabavke roba, usluga i radova za 2018. godinu
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma ADS-a FBiH
JP "HT" d.d. Mostar
Odluka o prihvatanju ponude
"BIHAMK" UG
Odluka o prihvatanju ponude
"HIFA" d.o.o. Tešanj
Odluka o prihvatanju ponude
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.