Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelna obavještenja
Strana 7 od 9 « ...2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 »
Obrazac praćenja realizacije ugovora ADS-a FBiH
"PiConsulting" d. o. o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - izrada Kataloga obuke za oblast europskih integracija
"CAMELIJA OSIGURANJE" d. d. Bihać
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - osiguranje
"Markos" d.o.o. Banja Luka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - štampanje materijala
"BOSNA SUNCE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - osiguranje
"Plan Plus" d.o.o. Zenica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - kancelarijski materijal
"PLAN PLUS" d.o.o. Sarajevo
Obavještenje o dodjeli Ugovora za nabavku roba - čistovni materijal u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
HIFA d.o.o. Tešanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - goriva za motorna vozila
Ugovor za javnu nabavku sa "Porsche" d.o.o. Sarajevo, "FixIT" d.o.o. Sarajevo i "PLAN PLUS" d.o.o. Zenica
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma ADS-a FBiH
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.