Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelna obavještenja
Strana 5 od 6 « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 »
"AVAZ ROTO PRESS" d.o.o. Sarajevo
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga javnog informisanja - dnevne štampe za 2016. godinu, u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
MMCC - računarska oprema - decembar 2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke opreme
PC "Centar" d.o.o Mostar
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga demontaže i montaže klima-uređaja u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
Move One d.o.o Sarajevo
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga preseljenja u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
"R&S"d.o.o Sarajevo
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku sitnog inventara po direktnom sporazumu
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluge
Izrada Okvira ključnih kompetencija za državne službenike u oblasti evropskih integracija
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Konkurentski zahtjev za nabavku konsultanstkih usluga
Izrada strateškog dokumenta za obuku državnih službenika u organima uprave u FBiH 2016-2020
R&S - računarska oprema za 2015. godinu
Dodjela ugovora za nabavku računarske opreme za 2015. godinu u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
„AVAZ ROTO PRES“ d.o.o Sarajevo
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga javnog informisanja - dnevne štampe za 2015. godinu, u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
„Bunjo“ doo - direktni sporazum
Obavještenje o nabavci zimskih autoguma u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.