Šesta godišnja konferencija “Dobra obuka-bolja uprava”

Sarajevo, 21. novembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - na inicijativu Koordinacionog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine - organizira Šestu godišnju konferenciju „Dobra obuka-bolja uprava".

Konferencija će se održati u Sarajevu (Ilidža) u utorak 28. novembra u Kongresnom centru Spa hotela "Terme".

Dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Svrha održavanja ove konferencije je razmjena informacija o trenutnim aktivnostima i projektima koje implementiraju međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na razvoj kapaciteta u jedinicama lokalne samouoprave u Bosni i Hercegovini.

Nadalje, konferencija ima za cilj da predstavi postignute rezultate u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, plan aktivnosti za 2018. godinu, te da predstavi ključne SiGMA principe za oblast usluga građanima, uz primjere najbolje prakse iz Bosne i Hercegovine i regije.

Uzimajući u obzir da je u proteklom periodu uloženo dosta napora u procesu uspostave Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, ovaj planirani skup ima za cilj da kroz otvorenu diskusiju iznjedri zaključke koji bi mogli doprinijeti daljem unapređenju Sistema i razvoju projekata za ovu ciljnu grupu.

Inače, ciljnu grupu čine gradonačelnici i načelnici, kontakt osobe za obuku iz jedinica lokalne samouprave, predstavnici kantonalnih ministarstava za pravosudje/pravdu i upravu i predstavnici međunarodnih organizacija.

Prijave slati putem mail adrese obuka@adsfbih.gov.ba ili faxa 033/251-764.

Za učesnike koji dolaze iz udaljenih mjesta (preko 100 km) osigurano je noćenje (27. novembar), te je prilikom prijave neophodno i to navesti. Prijava za ovaj skup treba sadržavati: naziv organa državne službe, ime i prezime učesnika, radno mjesto, kontakt telefon i potreba noćenja.

Krajnji rok za potvrdu učešća je 23. novembar.

Za sva dodatna pitanja ostajemo na raspolaganju putem telefona 033/251-757.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.