U Mostaru višednevni kurs „Excel-napredni nivo”
 

Sarajevo, 31. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja za 2017. godinu - organizira višednevni kurs o temi "Excel-napredni nivo".

Planirani datum održavanja kursa je 13., 14. i 15. novembar u prostorijama Zavoda za školstvo Mostar (ulica Kralja Zvonimira broj 9.).

Svrha kursa je osposobljavanje polaznika za razumijevanje i korištenje excela u svakodnevnom radu.

Ciljnu grupu čine uposlenici organa uprave u Federaciji BiH, a planirani broj polaznika je petnaest (15).

Sadržaj obukeje sljedeći: a) ažuriranje podataka - prikaz podataka („zamrzavanje″ redova/kolona, sakrivanje/prikazivanje redova, kolona i radnih stranica, upotreba subtotala, opcija Table); b) rukovanje podacima (višekriterijumsko sortiranje i filtriranje, upotreba
naprednog filtera), šabloni - upotreba, formiranje, izmjena, zaštita (dokumenta, radnih stranica, ranga ćelija); c) funkcije (datumske, matematičke, statističke, tekstualne, finansijske, logičke funkcije, funkcije vezane za baze podataka, ugnježdene funkcije); d) analiza (kreiranje, izmjena, grupiranje podataka u Pivot tabelama, kreiranje imenovanih scenarija, njihova analiza i validacija, praćenje, prikaz svih formula na jednoj strani, dodavanje/brisanje komenatara); e) grafikoni i dijagrami; f) povezivanje - makroi.

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika: Unapređena sposobnost korištenja IT platforme za bržu obradu podataka.

Način prijavljivanja: uz suglasnost rukovoditelja organa prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba), uz obavezno navođenje e-mail adrese kontakt osobe za obuku.

ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Napomena: Za učešće na kursu potrebno osnovno poznavanje MS Excela, te da svaki polaznik obezbijedi laptop.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

 

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđeni putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke ADS FBiH osigurava radni materijal u elektronskoj formi i certifikat o završenoj obuci.

 

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.