Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 59
 
     
 
U Mostaru višednevni kurs „Excel-napredni nivo”
 

Sarajevo, 31. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja za 2017. godinu - organizira višednevni kurs o temi "Excel-napredni nivo".

Planirani datum održavanja kursa je 13., 14. i 15. novembar u prostorijama Zavoda za školstvo Mostar (ulica Kralja Zvonimira broj 9.).

Svrha kursa je osposobljavanje polaznika za razumijevanje i korištenje excela u svakodnevnom radu.

Ciljnu grupu čine uposlenici organa uprave u Federaciji BiH, a planirani broj polaznika je petnaest (15).

Sadržaj obukeje sljedeći: a) ažuriranje podataka - prikaz podataka („zamrzavanje″ redova/kolona, sakrivanje/prikazivanje redova, kolona i radnih stranica, upotreba subtotala, opcija Table); b) rukovanje podacima (višekriterijumsko sortiranje i filtriranje, upotreba
naprednog filtera), šabloni - upotreba, formiranje, izmjena, zaštita (dokumenta, radnih stranica, ranga ćelija); c) funkcije (datumske, matematičke, statističke, tekstualne, finansijske, logičke funkcije, funkcije vezane za baze podataka, ugnježdene funkcije); d) analiza (kreiranje, izmjena, grupiranje podataka u Pivot tabelama, kreiranje imenovanih scenarija, njihova analiza i validacija, praćenje, prikaz svih formula na jednoj strani, dodavanje/brisanje komenatara); e) grafikoni i dijagrami; f) povezivanje - makroi.

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika: Unapređena sposobnost korištenja IT platforme za bržu obradu podataka.

Način prijavljivanja: uz suglasnost rukovoditelja organa prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba), uz obavezno navođenje e-mail adrese kontakt osobe za obuku.

ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Napomena: Za učešće na kursu potrebno osnovno poznavanje MS Excela, te da svaki polaznik obezbijedi laptop.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

 

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđeni putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke ADS FBiH osigurava radni materijal u elektronskoj formi i certifikat o završenoj obuci.

 

 

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.