Obuka o prednostima implementacije novog modela analize potreba za obukom

Sarajevo, 23. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini - organizira dvodnevni program obuke o prednostima implementacije novog modela analize potreba i evaluacije efekata obuke.

Obuka će biti održana u hotelu "Termag" na Jahorini 09. i 10. novembra.

Dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Svrha održavanja obuke je upoznavanje polaznika sa praktičnom primjenom novog modela analize potreba za obukom i evaluacijom efekata obuke, a ciljnu gupu čini specijalističko osoblje u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Način prijavljivanja: uz suglasnost rukovoditelja organa prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba), uz obavezno navođenje e-mail adrese kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'' broj 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

NAPOMENA: Realizacija ove obuke planirana je u okviru projekta „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke", koji se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a implementira IBusiness d.o.o Sarajevo.

Troškove prijevoza sudionika, te ostale logističke troškove snosi projekat. Za refundaciju troškova prijevoza u slučaju putovanja javnim prijevozom neophodno je predočiti kartu za usluge prijevoza, a u slučaju dolaska vlastitim automobilom vrši se refundacija potrošenog goriva (20 posto od cijene jednog litra goriva po prijeđenom kilometru), te je neophodno dostaviti račun za potrošeno gorivo na dan putovanja.

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.