Na Jahorini obuka „Osnovne komponente analize potreba obuke i evaluacije efekata obuke“

Sarajevo, 19. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini - organizira jednodnevni program obuke o temi "Osnovne komponente analize potreba obuke i evaluacije efekata obuke".

Obuka će se održati u hotelu "Termag" na Jahorini 8. novembra.

Dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Svrha održavanja ove obuke je upoznavanje polaznika sa metodologijom analize potreba obuke i evaluacijom efekata obuke.

Ciljnu gupu čine rukovodeći državni službenici i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Način prijavljivanja: uz suglasnost rukovoditelja organa prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba), uz obavezno navođenje e-mail adrese kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'' broj 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđeni putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

NAPOMENA: Realizacija ove obuke planirana je u okviru projekta „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke", koji se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a implementira IBusiness d.o.o Sarajevo.

Troškove prijevoza sudionika te ostale logističke troškove snosi projekat. Za refundaciju troškova prijevoza u slučaju putovanja javnim prijevozom neophodno je predočiti kartu za usluge prijevoza, a u slučaju dolaska vlastitim automobilom vrši se refundacija potrošenog goriva (20% od cijene 1 litra goriva po prijeđenom kilometru), te je neophodno dostaviti račun za potrošeno gorivo na dan putovanja.

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.