U Maleziji kurs "Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward"

Sarajevo, 18. oktobar - Vlada Malezije dostavila je ponudu za učešće državnih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu „Managing Diversity in a Globalising World:
The Way Forward".

Kurs se održava u okviru Malaysian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) u periodu od 10. do 19. decembra.

Kurs je namjenjen državnim službenicima sa radnim iskustvom od najmanje pet godina u javnom sektoru, starosne dobi između 26 i 50 godina, te dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove učešća na kursu, u šta su uključeni povratna aviokarta, smještaj, ishrana i školarina.

Više informacija o kursu možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac može se naći na web stranici http://mtcp.kln.gov.my.

Zainteresirani kandidati trebaju, najkasnije do 2. novembra u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu,tehničku,obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju) dostaviti: a) popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration /Endorsement ../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH); b) kopiju važeće putne isprave BiH.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.