U organizaciji ADS-a FBiH veliki skup o reformskom procesu javne uprave u BiH

Sarajevo, 21. septembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije aktivnosti iz Akcionog plana Informacije o sistemu državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine: Izazovi i perspektive, planira organizirati jednodnevni sastanak za predstavnike kantonalnih ministarstava za pravdu/pravosuđe i upravu, te za predstavnike međunarodnih organizacija koje aktivno sudjeluju u reformskom procesu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Planirano mjesto održavanja sastanka je Sarajevo, hotel „Bosnia", 27. septembra.

Cilj održavanja ovog sastanka je razmjena informacija o trenutnom stanju državne službe u Federaciji BiH, sa osvrtom na zakonodavni okvir koji uređuje službenički sistem na kantonalnom i federalnom nivou vlasti. Na sastanku će se dalje razraditi SIGMA principi i dati osvrt na ključne preporuke Evropske komisije o unapređenju stanja u predmetnoj oblasti, uključujući i preporuke sa Prvog sastanka Radne grupe za reformu javne uprave koji je održan u Mostaru u februaru tekuće godine. Tokom prezentacije će se posebno istaći izazovi sa kojima se susrećemo u reformskom procesu državne službe u BiH.

Nadalje, tokom sastanka se očekuje da predstavnici kantonalnih ministarstava predstave zakonodavni okvir kantona iz kojih dolaze.

S obzirom na to da je važnost harmoniziranog sistema državne službe jedan od uvjeta reformskog procesa, neophodno je da se kroz zajednički dijalog otvori diskusija i ponude prijedlozi rješenja koja bi bila primjenjiva i usklađena na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH. U tom smislu, cijenimo da je prisustvo svih pozvanih od velike važnosti, te ih molimo da nam povratnu informaciju o mogućnosti prisustvovanja dostave najkasnije do 26. septembra putem e-maila obuka@adsfbih.gov.ba

Inače, poziv za sastanak je upućen Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH, Federalnom ministarstvu pravde, ministarstvima pravde svih kantona, Odboru državne službe za žalbe FBiH, ADS-u BiH, ADU RS-a, Vladi Distrikta Brčko, Uredz koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Centru civilnih inicijativa (CCI), Delegaciji EK u BiH, GiZ uredu BiH, OSCE-u BiH, Svjetskoj banci u BiH, USAID-u u BiH, te ambasadama Holandije, Švedske i Velike Britanije.

Koncept dnevnog reda sastanka možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.