Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 26
 
     
 
U organizaciji ADS-a FBiH veliki skup o reformskom procesu javne uprave u BiH

Sarajevo, 21. septembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije aktivnosti iz Akcionog plana Informacije o sistemu državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine: Izazovi i perspektive, planira organizirati jednodnevni sastanak za predstavnike kantonalnih ministarstava za pravdu/pravosuđe i upravu, te za predstavnike međunarodnih organizacija koje aktivno sudjeluju u reformskom procesu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Planirano mjesto održavanja sastanka je Sarajevo, hotel „Bosnia", 27. septembra.

Cilj održavanja ovog sastanka je razmjena informacija o trenutnom stanju državne službe u Federaciji BiH, sa osvrtom na zakonodavni okvir koji uređuje službenički sistem na kantonalnom i federalnom nivou vlasti. Na sastanku će se dalje razraditi SIGMA principi i dati osvrt na ključne preporuke Evropske komisije o unapređenju stanja u predmetnoj oblasti, uključujući i preporuke sa Prvog sastanka Radne grupe za reformu javne uprave koji je održan u Mostaru u februaru tekuće godine. Tokom prezentacije će se posebno istaći izazovi sa kojima se susrećemo u reformskom procesu državne službe u BiH.

Nadalje, tokom sastanka se očekuje da predstavnici kantonalnih ministarstava predstave zakonodavni okvir kantona iz kojih dolaze.

S obzirom na to da je važnost harmoniziranog sistema državne službe jedan od uvjeta reformskog procesa, neophodno je da se kroz zajednički dijalog otvori diskusija i ponude prijedlozi rješenja koja bi bila primjenjiva i usklađena na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH. U tom smislu, cijenimo da je prisustvo svih pozvanih od velike važnosti, te ih molimo da nam povratnu informaciju o mogućnosti prisustvovanja dostave najkasnije do 26. septembra putem e-maila obuka@adsfbih.gov.ba

Inače, poziv za sastanak je upućen Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH, Federalnom ministarstvu pravde, ministarstvima pravde svih kantona, Odboru državne službe za žalbe FBiH, ADS-u BiH, ADU RS-a, Vladi Distrikta Brčko, Uredz koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Centru civilnih inicijativa (CCI), Delegaciji EK u BiH, GiZ uredu BiH, OSCE-u BiH, Svjetskoj banci u BiH, USAID-u u BiH, te ambasadama Holandije, Švedske i Velike Britanije.

Koncept dnevnog reda sastanka možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.