U Kuala Lumpuru kurs "Certificate in Co-operative Management and Governance"

Sarajevo, 31. maj - Co-operative College of Malaysia dostavio je ponudu za učešće državnih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu „Certificate in Co-operative Management and Governance".

Kurs se održava u okviru Malaysian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) od 14. do 25. avgusta u Kuala Lumpuru.

Kurs je namijenjen državnim službenicima sa radnim iskustvom od najmanje tri godine u ovoj oblasti, starosne dobi od 26 do 50 godina i sa odličnim znanjem engleskog jezika.

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove učešća na kursu, u šta su uključeni povratna aviokarta, smještaj i ishrana i školarina.

Više informacija o kursu se može naći u prilogu koji možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac može se naći na web stranici http://mtcp.kln.gov.my

Zainteresirani kandidati trebaju najkasnije do 13. juna 2017. godine, u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu,tehničku,obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju) dostaviti: a) popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration /Endorsement ../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH); b) kopiju vrijedeće putne isprave BiH.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.