U Tesliću obuka „Upravljanje komunikacijama“

Sarajevo, 22. maj - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH - organizira dvodnevnu obuku službenika za informiranje/odnose s javnošću na temu „Upravljanje komunikacijama". Obuka će se održati u Tesliću, hotel Kardial, Banja Vrućica 30. i 31. maja.

Dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Realizacija ove obuke planirana je u okviru projekta ''Obuka službenika za odnose s javnošću/informiranje faza II'', koji se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a u okviru reformske oblasti Institucionalna komunikacija.

Svrha održavanja ove obuke je unapređenje praksi i razvoj kapaciteta institucija uprave za institucionalnu i stratešku komunikaciju, te odnose s javnošću u segmentu razvoja ljudskih potencijala u oblasti institucionalne komunikacije.

Ciljnu grupu čine državni službenici koji rade u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine na poslovima za informiranje /odnose s javnošću. Maksimalan broj polaznika za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine je 40 (četrdeset).

Ciljevi obuke su: a) definirati pojam i identificirati primjere strateške komunikacije, krizne komunikacije i situacija, te komunikacije putem društvenih mreža; b) upoznati se sa fazama planiranja i sprovođenja plana strateške i krizne komunikacije; c) unaprijediti vještine strateškog i kriznog komuniciranja kroz praktičnu simulaciju; d) olakšati identificiranje mjera za unapređenje reputacije tokom i nakon krizne situacije, putem različitih kanala komunikacije.

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost neposrednog rukovoditelja i rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 26. maj.

NAPOMENA: Projekat pokriva troškove jednog noćenja (30. maj), organiziranog autobuskog prevoza iz Sarajeva i ishrane. Dodatne informacije u vezi sa terminima polaska iz Sarajeva dobit će se naknadno.

U slučaju potrebe dodatnih logističkih informacija možete se obratiti Danijelu Maliću putem telefona 065 737 976 ili maila podzic@kronauer-consulting.com

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.