Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 31
 
     
 
U Tesliću obuka „Upravljanje komunikacijama“

Sarajevo, 22. maj - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH - organizira dvodnevnu obuku službenika za informiranje/odnose s javnošću na temu „Upravljanje komunikacijama". Obuka će se održati u Tesliću, hotel Kardial, Banja Vrućica 30. i 31. maja.

Dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Realizacija ove obuke planirana je u okviru projekta ''Obuka službenika za odnose s javnošću/informiranje faza II'', koji se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a u okviru reformske oblasti Institucionalna komunikacija.

Svrha održavanja ove obuke je unapređenje praksi i razvoj kapaciteta institucija uprave za institucionalnu i stratešku komunikaciju, te odnose s javnošću u segmentu razvoja ljudskih potencijala u oblasti institucionalne komunikacije.

Ciljnu grupu čine državni službenici koji rade u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine na poslovima za informiranje /odnose s javnošću. Maksimalan broj polaznika za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine je 40 (četrdeset).

Ciljevi obuke su: a) definirati pojam i identificirati primjere strateške komunikacije, krizne komunikacije i situacija, te komunikacije putem društvenih mreža; b) upoznati se sa fazama planiranja i sprovođenja plana strateške i krizne komunikacije; c) unaprijediti vještine strateškog i kriznog komuniciranja kroz praktičnu simulaciju; d) olakšati identificiranje mjera za unapređenje reputacije tokom i nakon krizne situacije, putem različitih kanala komunikacije.

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost neposrednog rukovoditelja i rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 26. maj.

NAPOMENA: Projekat pokriva troškove jednog noćenja (30. maj), organiziranog autobuskog prevoza iz Sarajeva i ishrane. Dodatne informacije u vezi sa terminima polaska iz Sarajeva dobit će se naknadno.

U slučaju potrebe dodatnih logističkih informacija možete se obratiti Danijelu Maliću putem telefona 065 737 976 ili maila podzic@kronauer-consulting.com

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.