Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 26
 
     
 
Otvoreni poziv za Program obuke za rukovodeće državne službenike

Sarajevo, 8. maj - Na osnovu Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj 542/17, od 6. aprila 2017. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) planira implementirati Prvi program obuke za rukovodeće državne službenike organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovaj program obuke namijenjen je rukovodećim državnim službenicima te načelnicima i šefovima unutrašnjih organizacionih jedinica/službi.

Sveobuhvatni cilj programa je pružanje podrške rukovoditeljima u efikasnijem i efektivnijem obavljanju poslova, sticanjem novih i nadogradnjom već usvojenih znanja i menadžerskih vještina, posebno u oblasti strateškog, finansijsko-analitičkog i interpersonalnog upravljanja.

Program je koncipiran u pet modula po tri dana obuke. Program svih pet modula je dizajniran tako da uključuje dosta relevantnih vježbi, studije slučaja i zadataka za učesnike.

Vremenska dinamika je sljedeća: Modul I - „Upravljanje razvojem organizacije" 25. i 26. maja, a treneri su dr. sc. Elvir Čizmić i mr. sc. Đevad Šašić; „Samoprocjena u razvoju karijere" 30. maja, a treneri su Adisa Ibraković i mr. sc. Adem Azapagić.

Koordinator programa obuke je Sanela Tojaga, sanela.sejtanic@adsfbih.gov.ba i samra.ljuca@adsfbih.gov.ba

Modul II - „Koučing kao instrument razvoja 31. maj, a treneri su Ranka Katalinski i Dženana Kalaš; „Strateško planiranje" 8. i 9. juni, a trener je Nijaz Avdukić.

Koordinator je Jasminka Borković, jasminka.borkovic@adsfbih.gov.ba i samra.ljuca@adsfbih.gov.ba

Modul III - „Javni nastup" 20. i 21. juni, a treneri su Marina Bakić, Admir Arnautović i Nađa Lutvikadić Fočo (TBC).

Koordinator je Jasminka Borković, jasminka.borkovic@adsfbih.gov.bai samra.ljuca@adsfbih.gov.ba

Za naredne module termini će naknadno biti utvrđeni:

Modul IV - „Upravljanje promjenama i organizaciona kultura u javnoj upravi" (septembar);
„Finansijsko upravljanje i kontrola" (septembar); „Prevencija korupcije i integritet" (oktobar).

Modul V - „Savremeni koncept HRM" (oktobar); „Interpersonalna komunikacija" (novembar). Završni rad bit će u novembru.

Ciljevi programa: Pohadjanje programa za rukovoditelje doprinosi povećanju efikasnosti rada rukovoditelja u državnoj službi, većem nivou stručnosti u vođenju ljudi i brizi da se zaposleni usavršavaju na razvojnom putu, unaprijeđujući znanja, vještine i sposobnosti, i jačajući motivaciju da svoj posao obavljaju na najbolji i najefikasniji način.

Uslov za dobijanje diplome je pohađanje svih pet modula, odnosno najmanje 70 posto od trajanja cjelokupnog programa, o čemu se vodi posebna evidencija. Kao dodatni kriterij za dobijanje bodova je učešće u završnom projektu koji podrazumjeva izvještaj ili prezentaciju od strane učesnika. Projekat u formi izvještaja ili prezentacije odnosio bi se na trenutne ili hitne konkretne strateške ili organizacione potrebe u instituciji ili sektoru, gdje rukovoditelj radi. Mjesto i vrijeme završnog rada bit će utvrđeni naknadno.

Prijavljivanje i dodatne napomene: Sadržaj programa obuke dostupan je na web stranici Agencije http://www.obuke.adsfbih.gov.ba

Prijavljivanje se vrši isključivo on-line, putem web stranice Agencije, za cjelokupan program obuke.

Krajnji rok za prijave je 19. maj.

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena elektronskim putem, tri dana prije početka edukacije.

ADS FBiH osigurava elektronski materijal, osvježenje i diplomu za polaznike koji budu imali najmanje 70 posto aktivnog učešća.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.