VAŽNO OBAVJEŠTENJE korisnicima sadržaja web portala ADS-a FBiH

Sarajevo, 28. april - Web portal Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) je dostupan na http://adsfbih.gov.ba ili www.adsfbih.gov.ba, i to ispravnim unosom navedenih adresa u adress-baru bilo kog pretraživača, što je i oficijelna adresa/domena.

Međutim, ukoliko pristupate web portalu putem tražilice iz bilo kog pretraživača, npr. tipkanjem naziva Agencije, tad web portalu pristupate uz certifikat upozorenje preko adrese https://adsfbih.gov.ba, a procedura pristupa istom je malo složenija.

Stoga predlažemo da web portalu Agencije za državnu službu Federacije BiH pristupate putem adress-bara bilo kog pretraživača tipkanjem ispravne adrese http://adsfbih.gov.ba ili www.adsfbih.gov.ba

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.