U Maleziji obuka „Information Technology Management in Public Sector: E-Governance“

Sarajevo, 20. april - National Institute of Public Administartion (INTAN) organizira kurs pod nazivom: "Information Technology Management in Public Sector (ITMPS) - E-Governance".

Kurs se održava u okviru Malasyian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) u periodu od 07. do 25. avgusta.

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove, u šta su uključeni povratna aviokarta, smještaj, ishrana i školarina.

Kurs je namjenjen državnim službenicima sa iskustvom u ovoj oblasti, dobrim poznavanjem engleskog jezika i starosne dobi između 26 i 50 godina.

Više informacija o kursu kao i prijavni formular mogu se naći na web stranici:
http://mtcp.kln.gov.my (rubrike Offered Course i Download-Application Form).

Zainteresirani kandidati trebaju, najkasnije do 19. maja, u Ministarstvu vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju) dostaviti slijedeće dokumente: a) popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration /Endorsement ../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH); b) kopiju vrijedeće putne isprave BiH.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.