Stručno osposobljavanje državnih službenika u oblasti javnih politika

Sarajevo, 16. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH - u okviru provedbe Projekta Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika (SPPD II), organizira program stručnog osposobljavanja državnih službenika u oblasti javnih politika.

Prvi modul programa za razvoj politika će se održati u Konjicu 3. i 4. aprila, a implementator ove aktivnosti je „Djikić Consulting" iz Sarajeva.

Cilj ove edukacije je poboljšanje kapaciteta, strukture i koordinacije za donošenje javnih politika.

Ciljnu grupu čine rukovodeći državni službenici uključujući i šefove unutrašnjih organizacionih jedinica federalnih ministarstava Vlade Federacije BiH. Strukturu ovog programa čine četiri modula: Modul I - Uvod u razvoj javnih politika; Modul II - Formuliranje javnih politika; Modul III - Procjena uticaja opcija (PUP/RIA) kao standardni analitički postupak, odabir optimalne opcije i izrada prijedloga politika; Modul IV - Monitoring i evaluacija politika i zakonodavstva (SIGMA korak 12) u procesu izrade javne politike.

Zaintresirani kandidati se prijavljuju putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 24. mart.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđeni putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Naknada troškova: Projekat pokriva troškove prevoza i troškove smještaja za sve polaznike obuke. Za naknadu troškova prevoza vlastitim vozilom potrebno je da se sipa gorivo na dan polaska i da se osoblju projekta prezentira račun radi utvrđivanja cijene goriva tog dana. Isplate se vrše nakon održavanja događaja na osnovu priznanice koju će biti potrebno potpisati tog dana. Plaćanje se vrši bankovnim putem, te je za tu svrhu planirano potpisivanje ugovora o djelu.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.