Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 28
 
     
 
Stručno osposobljavanje državnih službenika u oblasti javnih politika

Sarajevo, 16. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH - u okviru provedbe Projekta Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika (SPPD II), organizira program stručnog osposobljavanja državnih službenika u oblasti javnih politika.

Prvi modul programa za razvoj politika će se održati u Konjicu 3. i 4. aprila, a implementator ove aktivnosti je „Djikić Consulting" iz Sarajeva.

Cilj ove edukacije je poboljšanje kapaciteta, strukture i koordinacije za donošenje javnih politika.

Ciljnu grupu čine rukovodeći državni službenici uključujući i šefove unutrašnjih organizacionih jedinica federalnih ministarstava Vlade Federacije BiH. Strukturu ovog programa čine četiri modula: Modul I - Uvod u razvoj javnih politika; Modul II - Formuliranje javnih politika; Modul III - Procjena uticaja opcija (PUP/RIA) kao standardni analitički postupak, odabir optimalne opcije i izrada prijedloga politika; Modul IV - Monitoring i evaluacija politika i zakonodavstva (SIGMA korak 12) u procesu izrade javne politike.

Zaintresirani kandidati se prijavljuju putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 24. mart.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđeni putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Naknada troškova: Projekat pokriva troškove prevoza i troškove smještaja za sve polaznike obuke. Za naknadu troškova prevoza vlastitim vozilom potrebno je da se sipa gorivo na dan polaska i da se osoblju projekta prezentira račun radi utvrđivanja cijene goriva tog dana. Isplate se vrše nakon održavanja događaja na osnovu priznanice koju će biti potrebno potpisati tog dana. Plaćanje se vrši bankovnim putem, te je za tu svrhu planirano potpisivanje ugovora o djelu.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.