JAVNI POZIV za ućešće u postupku odabira trenera Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 10. februar - Na osnovu člana 4. Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'' br. 20/13, 81/15 i 50/16), direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV za učešće u postupku odabira trenera Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni poziv se odnosi na eksperte-predavače za realizaciju obuka državnih službenika iz sljedećih tematskih oblasti: Obuke za jedinice lokalne samouprave; Obuke za rukovodeće državne službenike; Stručne obuke; Zakonodavni proces u državnoj službi; Strateški okvir državne službe, upravljanje kvalitetom i antikoruptivno djelovanje; Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka; Komunikacija i lični razvoj; Informacione tehnologije; Osnovi uprave za pripravnike i novouposlene službenike; Obuke u oblasti europskih integracija. Podteme iz ovih oblasti navedene su u prijavnom obrascu.

Pravo učešća imaju državni službenici iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezavisni eksperti/konsultanti koji mogu biti i eksperti iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 14. mart 2017. godine.

Sadržaj u cijelosti Javnoga poziva možete preuzeti ovdje, a neophodne obrasce ovdje ili pojedinačno:

Obrazac za prijavu, obrazac za nastavni plan, kriteriji za ocjenjivanje - popunjava komisija.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.