Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 22
 
     
 
U Bihaću i Livnu edukacija “Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK”
 

Sarajevo, 10 februar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti europskih integracija - organizira jednodnevni program obuke na temu ,,Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK".

Obuka će se održati u Bihaću 23. februara i Livnu 28. februara.

Ciljna grupa predstavljaju uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima harmoniziranja domaće legislative sa EU pravnom stečevinom - acquis communautaire, te sudjeluju u ispunjavanju Upitnika Europske komisije (EK).

Obuka je o javno dostupnim bazama podataka vezanih uz zakonodavstvo i druge službene dokumente EU. Temeljna je svrha polaznicima objasniti hijerarhiju zakonodavstva i dokumentacije EU, formalnih procedura njihova objavljivanja, te olakšati čitanje i razumijevanje direktiva, odredbi i odluka EU. Na obuci će se govoriti i o Službenom listu EU - Official Journal of the EU (EU Lex), pronalaženju dokumentacije EU-a na internetu kao i alternativnim metodama pronalaženja dokumentacije.

Ciljevi obuke su: a) upoznati polaznike s načinima korištenja javno dostupnih baza podataka vezanih uz zakonodavstvo i druge službene dokumente EU; b) prakticirati pretraživanje baze podataka EU legislative; c) upoznati polaznike sa sljedećom fazom u ispunjavanju Upitnika EK.

Zainteresirani se mogu prijaviti ukoliko imaju suglasnost rukovoditelja organa i verifikaciju kontakt osobe za obuku, putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje e-maila kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke, uz detaljan dnevni red i program rada.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.