Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 34
 
     
 
U Sarajevu i Zenici obuka „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU“
 

Sarajevo, 31. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija - organizira jednodnevni program obuke na temu „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU".

Obuka će se održati u Sarajevu 16. februara u prostorijama ADS-a FBiH (ulica Kulovića broj 7), te Zenici 28. februara (tačno mjesto održavanja obuke bit će naknadno dostavljeno selektiranim kandidatima.

Ciljnu grupu predstavljaju svi uposlenici organa uprave FBiH i kantona koji svakodnevno međuresorno i u vezi poslova EU-integracija pisano komuniciraju i pripremaju različite vrste izvještaja u vezi procesa EU-integracija.

Seminar će omogućiti da uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave usavrše savremene vještine pisanja poslovne korespondencije. Kroz praktične primjere učesnici će naučiti kako pisati kratko, sažeto i jasno izvještaje, pisma, e-mailove, priloge za EU koji treba da imaju usklađenu formu i sadržaj.

Obuka ima za cilj da pomogne kako efikasnije komunicirati poslovne ideje u pisanoj formi radi postizanja maksimalnih rezultata. Službenici koji će biti u prilici da učestvuju u kreiranju važnih dokumenata u procesu evropskih integracija, te da daju svoj ekspertski doprinos kroz pisane materijale, aktivnim učešćem na seminaru će unaprijediti svoju pisanu korespondenciju tako da bude profesionalnija, potpunija, jasnija i konciznija, te lakše razumljiva i tačna i usklađena sa zadatom formom.

Metodologija obuke se temelji na interaktivnoj prezentaciji, analizi studija slučaja, prakticiranju na svojim primjerima, povratnoj informaciji (feedback)...

Ciljevi obuke su razviti svijest o važnosti dobrog stila pisanja i naučiti tehnike i mehanizme za poboljšanje korektnosti, konkretnosti i čitljivosti ličnog načina pisanog komuniciranja, koje će biti od posebne važnosti pri pripremanju pisanih materijala (priloga i izvještaja) u vezi sa dinamičnim procesima evropskih integracija.

Očekivani uticaj na razvoj kompetencija polaznika obuke: a) jasno prenošenje ideja, činjenica pisanim putem na engleskom jeziku; b) prilagođavanje stila komunikacije administrativnom stilu EU; c) djelotvornije i konciznije prenošenje pisane poruke; d) obraćanje pažnje na detalje u pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku.

Zainteresirani kandidati trebaju da uz suglasnost rukovoditelja organa i verifikaciju kontakt osobe za obuku popune još i prijavu putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje e-mail adrese kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke, uz detaljan dnevni red i program rada.

Polaznicima obuke ADS FBiH osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

ADS FBiH ne snosi troškove puta i noćenja.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.