Tri dvodnevne obuke na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima“

Sarajevo, 10. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizira dvodnevni program obuke na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima".

Obuka će se održati u Tuzli 18. i 19. januara, Bosanskom Petrovcu 26. i 27. januara, te u Mostaru 30. i 31. januara.

Svrha održavanja ove obuke je osposobiti polaznike za primjenu Zakona o stvarnim pravima i samostalno vođenje postupaka u kojima se odlučuje na osnovu ovog zakona.

Ciljnu grupu čine uposlenici općinskih, kantonalnih i federalnih službi za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar, službi za prostorno uređenje, službenici uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH, te predstavnici zemljišno-knjižnih ureda. Maksimalan broj polaznika je 22.

Ciljevi obuke su unaprijediti znanje u procesu primjene Zakona o stvarnim pravima; otklanjanje dilema koje su se pojavile u dosadašnjoj primjeni zakona; pojašnjenje novih instituta kroz izlaganje i praktičan rad.

Zainteresirani se mogu prijaviti ukoliko imaju suglasnost rukovoditelja organa i verifikaciju kontakt osobe za obuku, putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje kontakt maila kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 16. januar za lokalitet Tuzla, a za ostale lokalitete tri dana prije početka obuke.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detalji o mjestu održavanja obuke bit će proslijeđeni putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.