U Konjicu obuka iz oblasti strateškog planiranja za organe uprave u FBiH
 

Sarajevo, 9. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, a u okviru provedbe Projekta Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika (SPPD II), organizira program stručnog osposobljavanja državnih službenika u oblasti strateškog planiranja, razvoja politika i programskog budžetiranja.

Obuka će se održati u Konjicu 24. i 25. januara. Implementator je "Djikić Consulting" iz Sarajeva, a predavač dr. Nedim Čelebić.

Cilj ove edukacije je unapređenje procesa izrade trogodišnjih i godišnjih planova i izvještaja federalnih ministarstava i donošenja javnih politka.

Ciljnu grupu čine rukovodeći i ostali državni službenici koji su odgovorni za koordinaciju strateškog, srednjoročnog/trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, praćenja i izvještavanja. Ciljne institucije su federalna ministarstva te Generalni sekreterijat Vlade Federacije BiH. Strukturu ovog programa čini pet modula: Modul I - Pregled procesa strateškog planiranja, razvoj vizije i misije; Modul II - Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja i strateško fokusiranje; Modul III -Definiranje strateških ciljeva, operativnih ciljeva, programa; Modul IV - Srednjoročno-trogodišnje i godišnje akciono planiranje; Modul V - Jačanje kapaciteta za monitoring i evaluaciju srednjoročnih/trogodišnjih i godišnjih planova.

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice ADS-a FBiH www.obuke.adsfbih.gov.ba uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 18. januar.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Program rada možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.