Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 28
 
     
 
U Konjicu obuka iz oblasti strateškog planiranja za organe uprave u FBiH
 

Sarajevo, 9. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, a u okviru provedbe Projekta Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika (SPPD II), organizira program stručnog osposobljavanja državnih službenika u oblasti strateškog planiranja, razvoja politika i programskog budžetiranja.

Obuka će se održati u Konjicu 24. i 25. januara. Implementator je "Djikić Consulting" iz Sarajeva, a predavač dr. Nedim Čelebić.

Cilj ove edukacije je unapređenje procesa izrade trogodišnjih i godišnjih planova i izvještaja federalnih ministarstava i donošenja javnih politka.

Ciljnu grupu čine rukovodeći i ostali državni službenici koji su odgovorni za koordinaciju strateškog, srednjoročnog/trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, praćenja i izvještavanja. Ciljne institucije su federalna ministarstva te Generalni sekreterijat Vlade Federacije BiH. Strukturu ovog programa čini pet modula: Modul I - Pregled procesa strateškog planiranja, razvoj vizije i misije; Modul II - Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja i strateško fokusiranje; Modul III -Definiranje strateških ciljeva, operativnih ciljeva, programa; Modul IV - Srednjoročno-trogodišnje i godišnje akciono planiranje; Modul V - Jačanje kapaciteta za monitoring i evaluaciju srednjoročnih/trogodišnjih i godišnjih planova.

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice ADS-a FBiH www.obuke.adsfbih.gov.ba uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 18. januar.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Program rada možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

 

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.