Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 30
 
     
 
Jednodnevna obuka za JLS „Emocionalna inteligencija i uspješna komunikacija“

Sarajevo, 8. decembar - Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Programa obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS) za 2016. godinu, organizira jednodnevnu obuku na temu „Emocionalna inteligencija i uspješna komunikacija".

Predviđeno je da obuka bude održana u Sarajevu i Bosanskom Petrovcu 20. decembra, Tuzli 21. decembra, Vitezu 27. decembra i Tomislavgradu 28. decembra.

Detaljan dnevni red sa tačnom adresom održavanja obuke bit će dostavljen selektiranim polaznicima tri dana prije početka obuke.

Svrha organiziranja ove obuke je jačanje personalnih vještina, sa posebnim naglaskom na uticaj emocija na razvoj i ishod komunikacije. Nadalje, ova obuka ima za cilj da identificira najčešće prepreke koje dovode do neuspjele komunikacije među zaposlenicima, te između krajnjih korisnika usluga i zaposlenika. Metoda koučinga predstavlja inovativni pristup u postupku razvoja komunikacije i službenika općenito.

Sadržaj obuke je sljedeći: a) emocionalna inteligencija; b) uticaj emocionalne inteligencije na razvoj komunikacije; c) samosvijest (razumijevanje sebe i drugih); d) kontrola emocija na poslu i u komunikaciji sa krajnjim korisnicima; e) koučing kao instrument ličnog razvoja i razvoja organizacije - koučing na radnom mjestu.

Ciljnu grupu čine zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji u svakodnevnom radu komuniciraju sa krajnjim korisnicima usluga, zatim rukovodeći državni službenici te službenici koji rade na poslovima planiranja i razvoja državnih službenika.

Pravo učešća imaju uposlenici koje imenuju rukovoditelji organa državne službe i koji su uz pisanu verifikaciju kontakt osobe za obuku određeni da prate ovu edukaciju.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem on-line obrasca na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba

Krajnji rok za prijavu je 15. decembar ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBiH'' broj 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke. Kontakt osobe će biti obaviještene o selektiranim polaznicima. U slučaju da se u prijavnom on-line obrascu ne navede tačna adresa kontakt osobe za obuke, takve prijave smatrat će se neurednim i neće biti prihvatljive.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal u elektronskoj verziji, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.