Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 36
 
     
 
Jednodnevna edukacija u oblasti administriranja Microsoft Windows Server operacionog sistema
 

Sarajevo, 2. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Plana i programa obuke za 2016. godinu, organizira jednodnevnu edukaciju u oblasti administriranja Microsoft Windows Server operacionog sistema.

Kako je predviđeno, edukacija će se održati 22. decembra u prostorijama ADS-a FBiH u Sarajevu (ulica Kulovića broj 7.). Dnevni red edukacije možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Svrha obuke je osposobiti učesnike za administraciju i održavanje manjih i srednjih mrežnih okruženja baziranih na Microsoft Windows Serveru operativnom sistemu. Kroz program obuke, učesnici trebaju steći osnovna znanja potrebna za napredno konfiguriranje i administriranje Microsoft Windows Server operativnog sistema i njegovih komponenti: DHCP, Routing, DNS, WINS, WSUS, Backup, RAS, VPN, NAT, Active Directory i sl.

Ciljnu grupu čine uposlenici organa državne službe koji neposredno rade na održavanju Windows server infrastrukture - Sistem administrator, te uposlenici koji treba da budu raspoređeni na poslovima održavanja windows server infrastrukture ili koji već rade na poslovima pružanja pomoći korisnicima - "Desktop" tehničari, "HelpDesk" osoblje, i sl. Maksimalan broj učesnika je 18.

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše prijavu putem on-line obrasca na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost neposrednog rukovoditelja i rukovoditelja organa za učešćem na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za prijavu je 16. decembar.

Selekcija polaznika će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'' 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja edukacije.

Polaznicima obuke Agencija osigurava materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.