Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. decembra

Sarajevo, 30. septembar - Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. decembra 2016. godine.

Ista obustava odnosi se i na zaključivanje svih ugovora o djelu.

U slučaju neodgodive potrebe, ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije BiH.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.