Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 29
 
     
 
Trodnevna obuka ''Upravljanje poslovnim zonama u BiH”

Sarajevo, 2. avgust -Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini i uz potporu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH- Projekat integriranog lokalnog razvoja- organizuje trodnevni program obuke na temu „Upravljanje poslovnim zonama u BiH“ za jedinice lokalne samouprave koje pripadaju sljedećim regionalnim lokalitetima:

 

-   RLO Bosanski Petrovac, 01., 02. i 08. septembar, mjesto održavanja Bihać

-   RLO Vitez, 20., 21. i 29. septembar, mjesto održavanja Zenica

 

Svrha obuke je unaprijediti znanja i vještine uposlenih u jedinicama lokalne samouprave o procesima razvoja i upravljanja poslovnim zonama u BiH.

 

Ciljnu grupu čine uposlenici jedinica lokalne samouprave koji imaju odgovornost u vezi sa upravljanjem poslovnim zonama (uposleni u službama/odjelima za privredu, uposlenici koji rade na  poslovima razvoja i upravljanja u poslovnoj zoni ili u sklopu lokalne razvojne agencije).

 

Prijavljivanje se vrši isključivo putem on-line prijavnog obrasca na web stranici Agencije http://www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz prethodnu saglasnost i odobrenje rukovoditelja jedinice lokane samouprave.

Krajnji rok za prijavu:

-        25. avgust 2016. godine, za RLO Bosanski Petrovac

-        15. septembar 2016. godine za RLO Vitez ili do popune grupe.

 

Selekcija se realizuje u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBIH'' 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

 

Polaznicima obuke obezbjeđuje se: radni materijal u elektronskoj i printanoj verziji, certifikat o završenoj obuci, te osvježenje i ručak tokom pauza. Pravo na certifikat se ostvaruje aktivnim učešćem polaznika na obuci u njenom punom trajanju od 3 dana.

 

Napomena:  Za polaznike obuke čija je udaljenost radnog mjesta od lokaliteta izvođenja obuke veća od 100 km, Agencija obezbjeđuje noćenje. U cilju blagovremene rezervacije noćenja molimo da u prijavnom obrascu u dijelu koji se odnosi očekivanja od obuke, navedete i potrebu noćenja.

Logistička potpora obezbjeđuje se iz sredstava sa podračuna Agencije, a namijenjena su nastavak funkcionisanja Sistema. U skladu sa prethodno navedenim ukazujemo da će JLS koje su već izvršile uplatu za programe obuke u 2016. godini imati prioritet u postupku selekcije u svim oblicima stručnog usavršavanja u organizaciji Agencije i donatora.

dnevni red za obuku možete preuzeti ovdje

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.