Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 26
 
     
 
Tokom maja četiri jednodnevne obuke „Javne nabavke-praktični primjeri“

Sarajevo, 12. maj - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, prema Planu i programu obuke za 2016. godinu, organizira četiri jednodnevne obuke na temu ''Javne nabavke-praktični primjeri''.

Obuke će biti održane u Bihaću 17. maja, Tuzli 19. maja, Mostaru 26. maja, te Sarajevu 31. maja.

Svrha obuke je unaprijediti znanje u procesu primjene novog zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata donesenih na osnovu tog zakona, kao i otklanjanje dilema u primjeni ovog zakona, a kroz praktične primjere.

Ciljnu grupu čine zaposleni u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji rade na poslovima javnih nabavki. Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave koji imaju potrebu za edukacijom iz predmetne oblasti i koji, uz suglasnost rukovoditelja, blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBiH'' 74/12).

Polaznicima obuke Agencija osigurava: radni materijal u elektronskoj verziji, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze. Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

Detaljan dnevni red obuke i način prijavljivanja možete pogledati u podmeniju „Obrazovanje i usavršavanje".

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.