Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 31
 
     
 
DODATNI JAVNI POZIV za ućešće u postupku odabira trenera za realizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave u FBiH u 2016. godini

Sarajevo, 22. april - Na osnovu člana 4. Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'' br. 20/13 i 81/15), direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje DODATNI JAVNI POZIV za učešće u postupku odabira trenera za realizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave u FBiH u 2016. godini.

Dodatni javni poziv se odnosi na eksperte-predavače za realizaciju obuka državnih službenika iz sljedećih tematskih jedinica: Praktična primjena Uredbe o postupku procjene uticaja propisa; Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine; Uredba o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata; Uredba o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija; Primjena propisa u oblasti vodoprivrede; Primjena propisa u oblasti šumarstva; Primjena propisa u oblasti prostornog uređenja; Primjena propisa u oblasti zaštite okoliša; Primjena propisa u oblasti razvoja privrede; Zakon o koncesijama; Krivični zakon Federacije BiH; Zakon o stvarnim pravima FBiH; Izrada i izvršenje budžeta i budžetska disciplina; Zakon o reviziji FBiH; Zakon o računovodstvu i usklađivanje propisa iz oblasti računovodstva FBiH; Sigurnost web aplikacija; Administriranje operacionog sistema Windows server; Zaštita tajnih podataka; Engleski jezik u državnoj službi-lokalitet Mostar; Engleski jezik u državnoj službi-lokalitet Bihać; Engleski jezik u državnoj službi-lokalitet Zenica; Engleski jezik u državnoj službi-lokalitet Tuzla.

Pravo učešća imaju državni službenici iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezavisni eksperti/konsultanti koji mogu biti i eksperti iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je 30. maj 2016. godine.

Sadržaj u cijelosti Dodatnog javnog poziva možete preuzeti ovdje, a neophodne obrasce pojedinačno:

Obrazac za prijavu, obrazac za nastavni plan, obrazac za nastavni program, kriteriji za ocjenjivanje - popunjava komisija.

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.