Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 30
 
     
 
Obuka na temu „Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa“

Sarajevo, 12. april - Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) organizira jednodnevnu obuku na temu „Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa".

Obuka će biti održana u Sarajevu 26. aprila.

Dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Svrha održavanja obuke je unapređenje znanja i sticanje dodatnih vještina za učinkovitu primjenu pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa. Nosioci normativnih poslova će međusobnom razmjenom informacija iskoristiti principe najbolje prakse u primjeni pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa.

Ciljnu grupu čine uposlenici organa državne službe koji učestvuju ili direktno rade u procesu izrade zakonskih i podzakonskih akata.

Krajni rok za prijavu je 19. april.

Prijavljivanje za ovaj program obuke vrši se isključivo putem on-line obrasca na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba uz prethodnu suglasnost rukovoditelja organa. Prilikom popunjavanja on-line prijave neophodno je da se tačno unesu službene elektronske adrese potencijalnih polaznika obuke.

Selekcija prijavljenih kandidata se realizira u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'' 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja radionice.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.