Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 29
 
     
 
Na pet lokaliteta obuka ''Vođenje matičnog registra”
 

Sarajevo, 22. mart - Agencija za državnu službu Federacije BiH organizira jednodnevnu obuku na temu „Vođenje matičnog registra'' za uposlenike organa državne službe.

Prema predviđenom planu, obuka će biti održana u Tomislavgradu 31. marta, Sarajevu 4. aprila, Vitezu 6. aprila, Bosanskom Petrovcu 12. aprila i Tuzli 13. aprila.

Svrha obuke je ojačati kapacitete uposlenih u organima državne službe u primjeni informatičkog sistema za održavanje i vođenje matičnog registra.

Dnevni red će biti dostavljen selektiranim polaznicima putem elektronske pošte.

Ciljnu grupu čine uposlenici organa državne službe (rukovodeći i ostali državni službenici, matičari i namještenici), općinski i kantonalni administratori koji rade na održavanju i vođenju matičnog registra, te inspektori za matične knjige.

Pravo učešća imaju uposlenici koje imenuju rukovodioci organa državne službe.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem on-line obrasca na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba

Krajnji rok za prijavu je 5. april (s izuzetkom RLO Tomislavgrad i RLO Ilidža) ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBiH'' 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal u elektronskoj verziji, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.