U Singapuru kurs „Public Service: 2030 and Beyond“

Sarajevo, 6. februar - Ministarstvo vanjskih poslova Republike Singapur uputilo je poziv za učešće jednog bosanskohercegovačkog stručnjaka na kursu „Public Service: 2030 and Beyond".

Kurs se održava u okviru Singapore Cooperation Programme Training Award (SCPTA) u periodu od 9. do 13. aprila 2018. godine.

Singapurska strana snosi troškove boravka učesnika (smještaj, lokalni transport, školarina, džeparac i zdravstveno osiguranje) dok učesnici sami snose troškove povratne avio karte.

Kurs je namijenjen državnim službenicima koji su uključeni u ovu oblast i sa dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Sve dodatne informacije, kao i prijavni formular mogu se naći na web stranici www.scp.gov.sg

Zainteresirani kandidati trebaju najkasnije do 16. februara da u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju) dostaviti popunjen prijavni obrazac (izuzev Part Four /Endorsement .../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH) i kopiju važeće putne isprave BiH.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.