U Sarajevu obuka „Institucionalna koordinacija u ulozi jačanja srednjoročnog planiranja fiskalne odgovornosti“
 

Sarajevo, 17. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije specijalističkog i stručnog programa obuke za 2018. godinu, organizira jednodnevnu obuku o temi „Institucionalna koordinacija u ulozi jačanja srednjoročnog planiranja fiskalne odgovornosti".

Obuka će se održati 8. februara u Sarajevu.

Svrha održavanja obuke je unapređenje znanja i vještina zaposlenika u uspostavljanju korelacije između strateških planova i finansijskih planova budžetskih korisnika, fiskalna odgovornost u kontekstu obavezne izrade i podnošenja izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao i procjena fiskalng uticaja propisa na budžet.

Ciljnu grupu predstavljaju službenici ministarstava finansija Federacije BiH i kantona; službenici službi za finansije lokalnih zajednica; službenici budžetskih korisnika Federacije BiH i kantona koji rade u sektorima/odsjecima na poslovima planiranja i finansija.
Metodološki pristup: Interaktivna prezentacija uz dosta primjera iz prakse.
Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost neposrednog rukovoditelja i rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.
NAPOMENA: U rubriku „Vrsta programa obuke" upisati - Stručne obuke za sve zaposlene.
Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 2. februar 2018. godine.
Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji sa detaljnim dnevnim redom, imenima predavača i mjestom održavanja bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.
Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.
Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.