Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 40
 
     
 
JAVNI POZIV za ućešće u postupku odabira trenera Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 16. januar - Na osnovu člana 4. Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (''Službene novine Federacije BiH'' br. 78/16), direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV za učešće u postupku odabira trenera Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni poziv se odnosi na eksperte-predavače za realizaciju obuka državnih službenika iz sljedećih tematskih oblasti: Obuke za jedinice lokalne samouprave; Obuke za rukovodeće državne službenike; Stručne/specijalističke i opće obuke za državne službenike i namještenike; Uvodni program za rad u organima državne službe; Obuke u oblasti europskih integracija.

Popis tema nalazi se u Obrascu za prijavu trenera/predavača, a sadržaj i opis ciljne grupe dostupan je u programima obuke za 2018. godinu, te u programima obuke za rukovodeće državne službenike i za oblast europskih integracija (www.obuke.adsfbih.gov.ba).

Pravo učešća imaju državni službenici iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezavisni eksperti/konsultanti koji mogu biti i eksperti iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 30 (trideset) dana od objave na web-stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba odnosno 12. februar 2018. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Odsjek za obuku i usavršavanje, Kulovića br. 7, 71.000 Sarajevo - sa naznakom „za javni poziv".

Sadržaj u cijelosti Javnoga poziva možete preuzeti ovdje, a neophodne obrasce pojedinačno kako slijedi: Obrazac za prijavu, obrazac za nastavni plan, kriteriji za ocjenjivanje - popunjava komisija.

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.