U Sarajevu tokom januara, februara i marta obuka “EU English”
 

Sarajevo, 26. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija, organizira treći ciklus kursa iz engleskog jezika o temi „EU English". Predviđen je sljedeći raspored: 10., 11., 17., 18., 24., 25. i 31. januar, 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22. i 28. februar, 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. i 29. mart.

Obuka će se održati u Sarajevu, ulica Kulovića broj 7, u periodu od 08,00-09,30 sati.


Oblasti edukacije: Observing European Law + Grammar
European policies +Grammar
Cooperation in Foreign, Police and Judicial Affairs + Grammar
Moving About and Funding Your projects in the EU + Grammar
Cultural Awareness-United in diversity + Grammar
Getting a Job + Grammar


Svrha: Unapređenje vještina i znanja na engleskom jeziku u oblasti evropskih integracija sa osvrtom na usvajanje jezičke terminologije i vokabulara.

Ciljnu grupu čine uposlenici organa uprave u Federaciji BiH koji rade na poslovima međunarodne saradnje i evropskih integracija i koji posjeduju najmanje B1 nivo poznavanja engleskog (na skali od A1 do C2 nivoa). Program kursa vodit će se isključivno na engleskom jeziku.

Trener: Ana Jerkić, prof. englskog jezika i književnosti.

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika: obraćanje pažnje na jezičku terminologiju u usmenoj i pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku; rješava i razumije zadatke koji se odnose na proces odlučivanja u EU institucijama na engleskom jeziku; razumije svrsishodnost Eurostata i izvještavanje o statističkim podacima na engleskom jeziku; uspješno koristi riječi vezano za EU integracije; sa razmijevanjem koristi gramatiku vezano za upotrebu vremena, izražavanje kvaniteta i povezivanje rečenica na engleskom jeziku.

Način prijavljivanja: uz saglasnost rukovoditelja organa prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba), uz obavezno navođenje službene lične e-mail adrese kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 8. januar 2018. godine.

NAPOMENA: Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dan prije planiranog početka održavanja kursa. ADS FBiH zadržava pravo otkazivanja kursa u slučaju nedovoljnog boja prijavljenih.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.