Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 24
 
     
 
U Sarajevu tokom januara, februara i marta obuka “EU English”
 

Sarajevo, 26. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija, organizira treći ciklus kursa iz engleskog jezika o temi „EU English". Predviđen je sljedeći raspored: 10., 11., 17., 18., 24., 25. i 31. januar, 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22. i 28. februar, 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. i 29. mart.

Obuka će se održati u Sarajevu, ulica Kulovića broj 7, u periodu od 08,00-09,30 sati.


Oblasti edukacije: Observing European Law + Grammar
European policies +Grammar
Cooperation in Foreign, Police and Judicial Affairs + Grammar
Moving About and Funding Your projects in the EU + Grammar
Cultural Awareness-United in diversity + Grammar
Getting a Job + Grammar


Svrha: Unapređenje vještina i znanja na engleskom jeziku u oblasti evropskih integracija sa osvrtom na usvajanje jezičke terminologije i vokabulara.

Ciljnu grupu čine uposlenici organa uprave u Federaciji BiH koji rade na poslovima međunarodne saradnje i evropskih integracija i koji posjeduju najmanje B1 nivo poznavanja engleskog (na skali od A1 do C2 nivoa). Program kursa vodit će se isključivno na engleskom jeziku.

Trener: Ana Jerkić, prof. englskog jezika i književnosti.

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika: obraćanje pažnje na jezičku terminologiju u usmenoj i pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku; rješava i razumije zadatke koji se odnose na proces odlučivanja u EU institucijama na engleskom jeziku; razumije svrsishodnost Eurostata i izvještavanje o statističkim podacima na engleskom jeziku; uspješno koristi riječi vezano za EU integracije; sa razmijevanjem koristi gramatiku vezano za upotrebu vremena, izražavanje kvaniteta i povezivanje rečenica na engleskom jeziku.

Način prijavljivanja: uz saglasnost rukovoditelja organa prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba), uz obavezno navođenje službene lične e-mail adrese kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 8. januar 2018. godine.

NAPOMENA: Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dan prije planiranog početka održavanja kursa. ADS FBiH zadržava pravo otkazivanja kursa u slučaju nedovoljnog boja prijavljenih.

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.