Ispravka internog oglasa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Sanski Most
Krajnji rok zbog ove ispravke Oglasa je 15.11.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Sanski Most br.UP-1-05-34-1446/16 od 04.11.2016.god., objavljuje

 

ISPRAVKU INTERNOG OGLASA
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Sanski Most

 

I

Vrši se ispravka Internog oglasa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Sanski Most, objavljenog na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH dana 28.10.2016. godine, na način:

U dijelu teksta Internog oglasa, „Uvjeti", za pozicije 02. i 03., dio teksta koji glasi: „(najmanje 180 ECTS bodova)", mjenja se i glasi: „(najmanje 240 ECTS bodova)".

II

U ostalom dijelu tekst Internog oglasa ostaje neizmjenjen.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.